NABOLAGETS PRYD

NABOLAGETS PRYD: Eller til sjenanse? Glen Read er trepleier og har vært sakkyndig i mange nabotvister om trær. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Høysesong for nabokrangler

Naboens trær kan ikke vokse fritt over alle tomter, men hvor går egentlig grensen?

FAGMANN

FAGMANN: Man bør bruke fagfolk når trær skal beskjæres, mener trepleier Glen Read. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

TALER TRÆRNES SAK

TALER TRÆRNES SAK: FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

I DVALE

I DVALE: På denne årstiden er det gjerne våpenhvile mellom uenige naboer. Men snart spretter løvet, og da spretter også nabokonfliktene fram i lyset igjen. For å unngå konflikter forbundet med trær kan man inngå privatavtaler, for eksempel å rake løvet som ramler ned hos naboen. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

RESOLUTT NABO

RESOLUTT NABO: Sånn kan det gå når sommeren kommer, og naboen heller vil ha sol enn granbar i ansiktet. Men naboloven skjermer faktisk trærne i større grad enn mange tror. FOTO: MARTIN LLADO, NTB SCANPIX, PLAINPICTURE

Slik fortolkes naboloven:

 • Raking av løv og fjerning av kvist er ikke definert som «særlig ulempe» i henhold til naboloven.
 • Skygge på eiendommen deler av dagen er ikke grunn god nok til at trær må felles.
 • At den ene partens trær vokser mye i løpet av årene, er ikke et argument for felling dersom trærne sto der da den andre parten kjøpte tomten. Om det derimot blir plantet nye trær som vokser seg store, har naboen en mye bedre sak.
 • Har du tomt med store trær, kan det være vanskelig å få beholde alle dersom naboene ønsker noen trær felt.
 • Kilde: Treets venner

Det er få ting som kan få det til å koke like heftig i norske nabolag som konflikter forbundet med trær, enten det gjelder frittvoksende greiner, naboens løv eller ettermiddagssol som blir borte.

Glen Read har vært arborist, eller trepleier, i nesten femti år. Han har vært sakkyndig i mange rettslige tvister naboer imellom.

Facebook-knapp kommer her

– Sakene begynner oftest om våren når det første løvet kommer, sier Glen Read.

Til å leve med

Lov om rettshøve mellom grannar, ofte kalt «naboloven», regulerer blant annet botaniske utfordringer i nabolaget. Kort sagt må man må finne seg i en del, men tålegrensen passeres når man påføres en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig.

– Det er altfor mange som bare føyer seg når naboen henviser til naboloven og ber om at trær må felles. Og jeg skjønner at mange ikke orker ufred i nabolaget, men folk kan ikke forlange at aftensolen skal falle på terrassen akkurat klokka fem heller. Mitt mål er at partene finner et kompromiss ingen egentlig liker, men begge kan leve med, sier Glen Read.

Mye følelser

Naboloven dreier seg om eiendomsrett. Advokat Ole Christian Høie har sett nabokrangler om trær som har eskalert til full konflikt og underskriftskampanjer.

– Slike saker blir fort følelsesmessig kompliserte. Folk går i skyttergravene og rikker seg ikke før forliksrådet har vært på befaring, sier Ole Christian Høie.

– Naboloven er skrevet på et språk som er vanskelig for mange. Det er lett å få med seg reglene, men man overser ofte den kompliserte skjønnsmessige vurderingen. Hvem er de rette til å vurdere tvistespørsmål mellom naboer? Det er i alle fall ikke naboene selv.

Selv om trær har fått vokse lenge, mener ikke Ole Christian Høie at det er et argument for at de skal få fortsette å gro som de vil.

– Er det ikke ettermiddagssol om sommeren, er dette en ulempe. Det er også en ulempe om du en gang hadde utsikt, men den nå har vokst igjen.

Trangere hager

Mange uenigheter om trær i villastrøk oppstår på grunn av deling av tomter.

– Før plantet man trær i utkanten av tomten. Dette blir et problem når det bygges nye leiligheter på gamle villatomter hvor arealet utnyttes maksimalt. Da kommer disse trærne plutselig veldig nært nabobebyggelsen, sier Glen Read.

Mange mener grantrær hører hjemme i skogen og ikke i hagen. Hva som er riktig er en smakssak, men alt passer ikke over alt.

– Lønn, alm og blodbøk er monumentale trær med høy bladtetthet. Ask, derimot, slipper mer lys gjennom bladverket. Og har du dårlig plass, men lyst på et tre, kan rogn være et godt alternativ, sier Glen Read.

Trim, ikke felling

Treets venner en interesseorganisasjon for trær. Organisasjonen jobber blant annet for å forhindre at trær i tettbygde strøk blir felt unødvendig.

– Når man kjøper en tomt, kan man ikke komme med naboloven i etterkant og forlange hogging hos naboen, sier Eirik Wærner, leder i Treets venner.

– Man kan heller ikke kreve at naboens andre etasje skal fjernes fordi man ikke får sol på terrassen.

Skal man bo i et nabolag, må man som treeier likevel vise hensyn ovenfor naboenes solbehov.

– Det man må kutte, er røtter og greiner som kommer over til naboen. Det skulle bare mangle, egentlig. Men det er viktig at dette skjer på riktig vis, og at treet ikke blir «barbert» på den ene siden, sier Eirik Wærner.

Dialog

De fleste naboforhold forløper uten konflikter og rettstvister. Det viktigste er alltid å ha en god dialog med naboen, gjerne kombinert med faglig ekspertise.

– Tvister kan løses gjennom privatavtaler om løvraking, for eksempel. Tenker du på å plante nytt, kan du for eksempel lufte ideen om høsten, etter en hyggelig sommer hvor dere har drukket vin på terrassen sammen, oppmuntrer Glen Read.

Beskjæring av trær

 • Det er mange fordeler med beskjæring. Trær blir ikke for store, og de kan formes som du vil. Gamle greiner fjernes, nye kommer til, og treet fornyer seg.
 • Alle trær og busker kan beskjæres utenfor vekstsesongen. I løpet av vekstsesongen kan alle planter få en lett beskjæring.
 • Du kan begynne å beskjære to til fire år etter beplantning. Beskjæring «skader» planten, så det er lurt å gjøre dette mens planten er ung og frisk.
 • Du kan beskjære trær om våren, men vent til temperaturen er rundt null så det ikke blir frostsprengning i treet. Mars og april er gode beskjæringsmåneder.
 • Store greiner kuttes i to omganger. Først lages et kutt i greinens underkant et stykke fra stammen. Beskjæringen gjøres utenfor snittet, noe som forhindrer at barken kommer av med greinen. Så sager man vekk det som står igjen. Noen har på sårvoks etter dette, andre ikke.
 • Kilde: Bogront.no/Mesterhagen.no