POSH-ART: Kunstnerne er øverst fra venstre: Marilyn Ann Owens, Manfred Evertz, Kari Wandler Øverland, Jonny Andvik, Nina Resch og Margrete Reiten Danielsen. Nederst fra venstre: Kristin Hostvedt, Ilijas Kruskic, Brita Been, Thorbjørn Klæbo Flo, Unni Spakmo og Kari Røhmen Langaas.

Tolv kunstnere i ett hus om Porsgrunn

Lørdag 24. august åpner POSH-art utstillingen i Kulturhuset Øvre Frednes. 12 kunstnere tematiserer Porsgrunn gjennom kunsten.
Det er Porsgrunn kunstforening som står for arrangementet, etter en idé av formidler Catrine Orr. SV-leder Kristin Halvorsen åpner utstillingen lørdag. "POSH-art er et ambisiøst kunstprosjekt, som tar mål av seg til å forplikte de deltakende kunstnere på opplegg, idé, markedsføring, gjensidig stimulering og innsats. Gruppen er en liten symfoni av teknikker, bakgrunn og alder. Langt fra de fleste er barnefødt i Porsgrunn. Tre av kunstnerne er heller ikke født her i landet. Men fellesnevner er et genuint engasjement for kunstens vesen, og stor aktivitet på mange felt." heter det i programmet. Her er oversikt over de tolv. De to første bor i Brevik, resten i Porsgrunn:
Marilyn Ann Owens er grafiker, maler og tegner. Hun presenterer akryl på plate i storformat, "When the boats come in" om hva som skjer mellom Grenlands- og Breviksbrua. Komplekst og med sterke farger.
Manfred Evertz er maler, men også kjent for sine objekter og installasjoner. Han deltar med ni kasser i stålblekk som alle har en gjenstand liggende på toppen.
Kari Wandler Øverland er keramiker. Hennes bidrag er elementer fra egen hage som plasserers i galleriet. I dette plasserer hun sin sprudlende keramikk.
Jonny Andvik er maler og karakteriserer seg sjøl som kitschmaler. Han viser "Selvportrett ved elven".
Nina Resch er tegner (se egen sak).
Margrete Reiten Danielsen er maler og deltar med en serie på åtte malerier. Hun beskriver dem som livsoaser.
Unni Spakmo er kjent som maler, men stiller her med installasjonen "Toner". Den inngår i prosjektet "Fra bedehus til blues".
Kari Røhmen Langaas er maler og parodierer den småkjeklende tonen mellom Porsgrunn og Skien med maleriet "Porsgrunn vil også ha travbane, det har Skien".
Kari Hostvedt er keramiker og har laget "Damer" i porselen og steingods.
Ilijas Kruskic er maler og viser to arbeider, en symbiose mellom Norge og Bosnia, et samlebegrep for begrepet by.
Brita Been er tekstilkunstner og viser "nora g". Hennes porsgrunnslink er nemlig Nora Guldbrandsen. Been har blant annet gått gjennom skisser ved Porsgrunds Porselænsfabrik.
Torbjørn Klæbo Flo deltar med en serie fotografier, en sokkel og et par sko.
POSH-art vises på Kultursenteret Øvre Frednes til 15. september.


(Arkivartikkel fra 22.08.2002)
 

Jobb lokalt (231)