VERDENSARV: Tinnsjø-fergene, som dampdrevne "Ammonia", er unike i verdenssammenheng, og bør være et nasjonalt anliggende, mener utvalget. ARKIVFOTO: KJETIL SONGE

Verdensarv-forslag med Tinnsjø-fergene

Regionalsjef Lars J. Nicolaysen vil jobbe intenst det kommende året for å få staten til å ta ansvar for Rjukanbanen.

KVITESEID Banen ble et hovedtema da fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og identitet i Morgedal onsdag gjorde et enstemmig vedtak om å støtte Rjukans søknad om å komme med på UNESCOs verdensarvliste.
Utvalget ble konfrontert med opplysningene i Varden onsdag om at Riksantikvaren vender tommelen ned for Rjukan som verdensarv. Verken Nicolaysen eller utvalgsleder Magnhild Holmberg hadde fått noe som helst skriftlig, og lot ikke det stanse saken.
Lars Bjaadal (Sp) mente det var tvingende nødvendig å se verdensarv-søknaden og arbeidet for bevaring av Rjukanbanen og Tinnsjø-fergene i sammenheng. Der er behovene store, kunne Nicolaysen fortelle: 3-4 millioner kroner til drift hvert år, og et investeringsbehov på 20-25 millioner. Han er positiv til å la dem bli en del av Norsk Industriarbeidermuseum. Det kommende året vil han jobbe intenst for å få Staten til å ta et ansvar her. I mellomtida vil vedlikeholdet ligge på et nivå som hindrer videre forfall, men ikke noe over det.
– Rjukanbanen må være et nasjonalt ansvar. Vi har landets dårligste fylkesveier. Dersom bevaringen av fortidas ferdselsårer går på bekostning av dagens, da har vi et problem, kommenterte Ellef Ellegård (Frp).


(Arkivartikkel fra 09.11.2006)
 

Jobb lokalt (213)