annonse

Agderposten Medier og personvern

I arbeidet med å nyttiggjøre oss nye teknologiske verktøy, er Agderposten Medier opptatt av å utøve respekt for våre brukere og deres personvern. Her er en oversikt over hva som blir registrert av informasjon om deg som bruker våre tjenester.

Tom Erik Thorsen

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Agderposten Medier kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. I elektroniske kommunikasjonstjenester – som nett, mobil- og andre IP-tjenester – er disse rammene forsterket gjennom ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) som nylig ble revidert blant annet med hensyn på informasjonskapsler (cookies).

Agderposten Medier er ikke ansvarlig for hva eventuelle eksterne underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Men våre underleverandører er underlagt den samme lovgivning som oss og må handle i tråd med denne. Agderposten Medier ønsker å bli varslet hvis det mot formodning skulle komme for en dag at noen av våre samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger personopplysningsloven eller ekomloven i sitt samarbeid oss.

Informasjonsplikt

Skulle vi uforvarende komme til å krenke personvernet, så er Agderposten Medier forpliktet både til å informere de angjeldende om hvordan deres personopplysninger blir behandlet, samt legge til rette for deres innsynsrett.

Agderposten Medier innhenter eller lagrer ikke personopplysninger gjennom våre elektroniske kommunikasjonstjenester, så sant ikke våre brukere er blitt varslet og godtar dette, for eksempel gjennom påloggingstjenester.

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) våre brukere har oppgitt på våre tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i våre eller våre underleverandørers databaser. Dette for å sikre at Agderposten Medier kan levere den tjenesten publikum forventer.

Logging

Agderposten Medier benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre elektroniske kommunikasjonstjenester. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger.

Agderposten Medier kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av aggregerte dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

Vi loggfører IP-adresser som trafikkerer våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål. Forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid. Vi vil rette oss etter Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Statistikk

Agderposten Medier benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre elektroniske kommunikasjonstjenester, slik at vi kan utvikle og forbedre tjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Vi logger hvilke operativsystemer som benyttes, dato og tid for besøk, samt data om navigasjon.

Agderposten Medier er tilknyttet mediebransjens offisielle trafikkmåling som opereres av TNS Gallup, etter avtale med Mediebedriftenes Landsforening. Statistikkinnhentingen foretas ved en standard kode på våre elektroniske kommunikasjonstjenester, og behandles av TNS Gallup. Vi benytter også andre statistikkverktøy. Selv om statistikkvertøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Agderposten Medier tilgang til rådata, kun aggregerte data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Agderposten Medier logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre elektroniske plattformer, basert på aggregerte data fra statistikkleverandører. Men vi logger eller lagrer ikke trafikk eller bruksmønster på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Videredistribuering

Agderposten Medier distribuerer ikke personopplysninger videre til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske elektroniske kommunikasjonstjenester. Våre brukere kan til enhver tid be om sletting av sin brukerprofil hos Agderposten Medier.

Agderposten Medier deler aggregert statistikkdata fra TNS Gallup på fritt grunnlag, men identifiserer ikke enkeltbrukere.

Agderposten medier forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Geoposisjonering

Agderposten Medier benytter ved noen tilfeller geoposisjonering basert på IP-adresse for å tilpasse brukeropplevelsen i forhold til brukerens fysiske plassering. Heller ikke ved geoposisjonering basert på IP-adresse identifiseres det ingen enkeltbrukere.

Informasjonskapsler (cookies)

Følgende informasjonskapsler er knyttet til vårt nettsted:

adform.net, track.adform.net, adtech.de, adtechus.com, amediadm.com, doubleclick.net, ny.no Knyttet til levering av bannerannonser og kommersielle elementer.
agderposten.no, varden.no, lp.no, gat.no, lillesandsposten.no, demokraten.no (Agderposten Mediers nettsteder) Her samles kapsler for Enreach (big data), TNS Gallup (statistikk), Optimizely (A/B testing), Google Analytics (statistikk), Cxense (big data) samt kapsler for å identifisere bruker ved innlogging.
chartbeat.com Verktøy for sanntids statistikk
cxense.com Verktøy for sanntids statistikk og semantisk analyse og levering av relevant innhold.
facebook.com Brukes til Facebook sine elementer på våre nettsteder.
google.com, apis.google.com Verktøy for statistikk
jquery.com Bibliotek som benyttes for å bygge nettsidene.
optimizely.com Verktøy for A/B testing og forbedring av nettsider.
qbrick.com Leverandør av videotjenester.
tns-cs.net TNS Gallup sitt statistikkverktøy.
yr.no Leverandør av værtjenester.
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse
annonse
annonse