annonse
Ole Jonny Hansen

Problemet er ikke at sosialhjelpssatsene er for lave. Problemet er at for mange mottar sosialhjelp.

Tallene vi må ta tak i

Leder av menighetsrådet +

h

Bilder +