annonse

Hvem er de allmektige?

Dommedagsprofeter har vi sett nok av til alle tider. De prediker sitt dystre budskap fra talerstoler av ulike slag, hvor de slynger sine trusler over forsamlinger i øst og vest, i nord og sør. I dag er det truslene om miljøet som ødelegges av menneskelige virksomheter som er det mest populære tema. Særlig av PR kåte politikere er dette blitt et sesam sesam for å fange folks oppmerksomhet. Dette til tross for at nesten 100 prosent av CO2 utslippene kommer fra naturen selv. Det har tydeligvis gått en konkurranse blant statsråder i å komme med nye drastiske forslag uten rot i det gjennomførbare. Så også her. Norge skal redusere sitt CO2 utslipp med minst, 30 prosent, påstås det. Hvordan det skal gjøres er foreløpig ikke sagt. Gjennom vår vannkraft har vi verdens reneste kraftforsyning. Derimot eksporterer vi kraft til Europa til erstatning for kullkraft og atomkraft. Har Norge her forlangt å få klimakvoter. Så vidt jeg vet ikke. Derimot er der visse profesjonelle protestgrupper som protesterer mot utbygging av flere vassdrag. Men flere vindmølleparker skal de ha. Selv om de tar livet av fredede fuglearter.
Så føler dagens regjering den stadig økende konkurranse og med sin nyervervede makt ønsker den å skille kirke og stat, men vil holde kirken på plass i en ny form for løpestreng. På denne måten kan de leke allmektig også på dette området.
I sitt store behov for å bevilge midler til kreti og pleti av mer eller mindre gode formål, er industrien blitt tynget ned med så høye skatter at den finner det lønnsomt å flagge ut. Dermed overfører vi miljøproblemer til andre land. For å rette på denne skaden, kan vi jo bruke noen oljemilliarder på å kjøpe miljøkvoter ved å investere i miljøtiltak i disse landene som har overtatt vår industri. Er det slik den allmektige treenighet av en rødgrønn regjering tenker. Statsministeren er i Kina for å fremme et slikt forslag.
For en tid tilbake, var det en svenske som påsto at Norge var mer kommunistisk enn Sovjetunionen. Ja, idéen med virkelig kommunisme kan være god men det finnes ikke mennesker som klarer å gjennomføre det. Særlig ikke vår rødgrønne regjering. Men hvis det defineres som statlig styring som det har utartet seg, står de rødgrønne på trygg grunn der.
Olav Elsebutangen

Innlegget er forkortet. Red.


(Arkivartikkel fra 10.04.2007)