annonse

Ikke rør Avtalefestet Pensjon (AFP)

EL & IT Forbundet, Distrikt Vestfold og Telemark ser med stor uro på vedtaket om nytt pensjonssystem, der det legges opp til at arbeidstakere skal "stimuleres" til å stå lenger i arbeid.
Dette er etter vår mening et slag i ansiktet på våre faggrupper som har et fysisk krevende arbeid. Det kan vel ikke være meningen at vi skal tvinges til å stå lenger i arbeid for å oppnå en økonomisk trygghet i vår alderdom.
Vi stiller spørsmål her til den rødgrønne regjeringa om vi skal ha et klassedelt samfunn med tanke på pensjon. Her vil det nye folketrygd systemet gi valgfrihet for de med god helse og god økonomi, og oppleves som tvang for slitne arbeidstakerne med lavere lønninger.
I den sammenheng, så er tanken at AFP skal tilpasses det nye pensjonssystemet. Her må en nevne våre medlemmer som har deltatt i kampen for å få avtalefestet pensjon i tre tariffoppgjør slik at "slitne" arbeidstakere får en verdig avslutning fra arbeidslivet. Vi vil ikke sitte rolig å se på LO kongressens vedtak om Avtalefestet pensjon fra 2005 blir satt til side.
Her må vi forsvare eksisterende rettigheter og økonomisk nivå med hensyn til AFP og tjenestepensjoner. Vi vil slå ring rundt retten til å gå av med AFP uten å havne i et økonomisk uføre, derfor krever vi at regjeringspartiene sørger for at de som går av med AFP fortsetter opptjeningen frem til pensjonsalder. En annen ting som også er skremmende, er hva skjer med uføredekningen? Vil den også bli justert i forhold til det nye pensjonsforslaget!!! EL & IT Forbundet, Distrikt Vestfold/Telemark krever følgende: Avtalefestet pensjon videreføres minst på dagens nivå. Opptjening fortsetter mens en er AFP – pensjonist ·Ingen avkorting som alderspensjonist AFP – pensjonister må skattemessig sidestilles med andre pensjonister.
EL & IT Forbundet, Distrikt Vestfold og Telemark


(Arkivartikkel fra 11.04.2007)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.