annonse

Lufta er for alle

Jeg skal være den første til å unne de ansatte ved Skien skolekontor god, frisk luft i sine kontorlokaler og misunner dem så absolutt ikke det nye ventilasjonsanlegget til 300.000 kr. som nå skal installeres.
� tilbringe arbeidsdagen i lokaler der både temperatur og luftkvalitet er god, burde være et rimelig krav for alle – både små og store.
� gjøre investeringer for å få dette til er fornuftig bruk av penger. De vil betale seg tilbake gjennom økt trivsel, mindre sykefravær og større arbeidseffektivitet. Slik vil det også være for alle de elevene ved de 26 av Skiens 31 skoler som har alt for dårlig inneluft og der barn og unge fra 6 til 16 år oppholder seg fra 4 til 6 timer hver eneste arbeidsdag.
Jeg kan derfor ikke forhindre den tanke i å slå meg at dette er et svært typisk eksempel på hvordan vårt samfunn prioriterer barn og unges oppvekstvilkår og deres arbeidsforhold i skolen. Derfor må ikke skoleledelsen i Skien bli forundret om noen skulle komme til å tenke at i beste fall er dette svært dårlig timing.
Begrunnelsen for nå å investere disse 300.000 kronene i ventilasjonsanlegg er angivelig at skolekontoret har fått 3 nye ansatte og derfor trenger å utvide og oppgradere sine lokaler og bedre luftkvaliteten. Igjen – en fornuftig og grei begrunnelse – ingen tin i veien med den.
Men så er det altså slik at jeg kjenner en Skiens-skole som i løpet av de siste åra har fått flere titalls nye arbeidstakere (les: elever) uten at det hr ført til at arealene verken er utvidet eller er blitt oppgradert, og heller ikke er det blitt gjort noe med luftkvalieteten. Og jeg vet at dette også gjelder mange andre skoler – både her i Skien og i andre kommuner. Og jeg tenker igjen: er det ikke typisk?!
Det er et fattig samfunn som ikke har råd til å gi sine barn og unge gode og trygge oppvekstkår – både i og utafor skolen.
Vi må tenke alvorlig over hva slags signaler vi gir til de unge ved systematisk å spinke og spare på det som gjelder deres hverdag. Hvordan skal vi forlange at de skal tro på oss når vi samtidig med denne nedprioriteringa forteller dem at skolen er viktig?
Det er på tide å ta fram igjen et populært barneslagord:
"Lufta er for alle" - også for barn og unge.
Sigbjørn Molvik
Leder Telemark SV


(Arkivartikkel fra 23.03.2000)