annonse

Feil om piggdekkbruk

GÅR NED
GÅR NED: Bruken av piggdekk i Grenlandsområdet går ned, ikke opp, skriver Lars Helge Rasch i Statens vegvesen. (Foto: )

LESERINNLEGG: I et leserinnlegg i Varden tirsdag 13. desember skriver Tone Skau Jonassen i Bergfald Miljørådgivere følgende:

«I Skien og Porsgrunn har piggdekkandelen siden 2007 økt fra 46 prosent til 67 prosent fram til 2016. Dette til tross for at man lenge har visst at piggdekk forårsaker høye konsentrasjoner av svevestøv».

Dette er ikke riktig, og trolig har Tone Skau Jonassen lest statistikken feil. Tallene hun refererer til er tallene for bruken av piggfrie dekk i Grenlandsområdet. Bruken av piggdekk i Grenlandsområdet går altså ned, ikke opp slik Jonassen påstår.

Ifølge nettstedet www.luftkvalitet.info viser målingene at andelen av piggfrie dekk i Skien og Porsgrunn har økt fra 46 prosent i 2007 til 67 prosent i 2016. Luftkvalitet.info er et nettsted som viser målinger av luftkvalitet i de største byene i landet og er utviklet og driftes av Norsk institutt for luftforskning.

De samme tallene for bruken av piggfrie dekk i Grenlandsområdet finner vi igjen i en pressemelding fra Vegdirektoratet fra 26. april 2016. I tabellen i pressemeldingen leser man at bruken av piggfrie dekk i Skien og Porsgrunn i 2016 var på 67 prosent, en økning på to prosent fra 2015.

Det blir litt påfallende at tallene Tone Skau Jonassen bruker for økning av piggbruken i Grenland er de samme statistikken har for bruken av piggfrie dekk. Derfor tror vi at hun har lest statistikken feil og følgelig skrevet sin kronikk på feil faktagrunnlag.

Bortsett fra disse faktafeilene er vi enige med Tone Skau Jonassen i at vegtrafikk er en stor kilde til lokal luftforurensning i tettbygde områder. Både utslipp av eksos og mekanisk slitasje av vegdekke, spesielt fra piggdekk, bidrar til luftforurensning.

Lars Helge Rasch
Kommunikasjonssjef Statens vegvesen Region sør

annonse