annonse

Bensinsprisen bør opp fem kroner til

REKORDHØYE PRISER
REKORDHØYE PRISER: Rekorddyrt drivstoff på Shell stasjonen på Mortensrud i Oslo. Prisen på bensin og diesel har aldri vært dyrere enn nå. Grunnen er at avgiftene per liter ble økt med 34 øre på bensin og 55 øre på diesel. (Foto: NTB scanpix)

Økningen i prisen på bensin og diesel har skapt frustrasjon i starten på det nye året. De Grønne mener økningen på 34 øre for bensin og 55 øre for diesel er symbolsk. Den vil dessverre ikke ha effekt på utslipp av klimagasser.

  • Leserbrev

Miljøavgifter er et virkemiddel som kan endre vaner og få folk over på kollektive løsninger og mer miljøvennlige kjøretøy, men da må den være høy nok.

Klimaforskere mener at prisen må økes med fem kroner for at det skal få ønsket effekt. De Grønne ønsker derfor en økning i drivstoffavgiften på fem kroner per liter.

Til forskjell fra dagens avgift, ønsker De Grønne at den ekstra avgiften samles i en pott og deles likt ut til alle. De som er miljøvennlige får gevinst, mens de som ikke er det, taper eller finner nye miljøvennlige alternativer. Altså en klimabelønning til fordeling. Som eksempel, ut i fra dagens forbruk av drivstoff, vil en familie på fire få en utbetaling på 6.000 kroner, enten de kjører bil eller ikke.

Mange trekker fram distriktene som taperne når det innføres avgifter som treffer bilistene. Og det er forståelig. Kanskje særlig fordi vi i dag har en infrastruktur og transportvaner som er fossilbasert. De Grønne ønsker å endre dette. I tillegg til klimabelønning til fordeling, bruker vi i vårt alternative statsbudsjett tre milliarder kroner på en miljøtransportpakke til distriktene:

Vi vil ha en massiv utbygging av ladestasjoner over hele landet. 2000 ladestasjoner med to ladepunkter for hver femte mil langs riks- og fylkesveiene, samt fullfinansiering av 500 hurtigladepunkter i distrikts-Norge.

Vi vil innføre en ordning der folk som har dårlig råd kan lease elbil, med støtte fra Husbanken. Kommunen skal være saksbehandler og søkere kan få rentefritt lån til å betale egenandel på opp til 50.000 kroner for leasing. De kan også få støtte til månedlige leasingkostnader.

Vi vil endre pendlerfradraget i en distriktsvennlig retning, slik at de som ikke er i nærheten av ladestasjoner eller kollektivtilbud, får økt fradraget sitt, mens den reduseres for jobbreiser der reisen kan gjøres kollektivt eller på veinett med minst en hurtiglader per femte mil. Enova vil få ansvar for å lage en kartbasert reisekalkulator med oppdatert info om ladepunkter for å beregne den enkeltes skattefradrag.

Samtidig vil vi altså innføre en klimabelønning til fordeling, som kompenserer for økte drivstoffavgifter og belønner klima- og miljøvennlige reiser. De Grønne ønsker miljøavgifter velkommen hvis det bidrar til forandring. Vi ønsker ikke avgifter for avgiftens skyld.

Mona Nicolaysen, stortingskandidat for MDG Telemark

annonse
annonse
annonse