SLÅR SEG SAMMEN

SLÅR SEG SAMMEN: Fra høyre: Trygve Myrene (styreleder Bø Sparebank), Halgeir Kaasa (banksjef Bø Sparebank), Ben Roger Elvenes (banksjef Seljord Sparebank) og Morten Olav Dyrud (styreleder Seljord Sparebank). Foto: ANDREAS SOLTVEDT

Bø + Seljord = sant

Nå har sparebankene i Bø og Seljord vedtatt avtale om sammenslåing, for å sikre solid drift i Midt- og Vest-Telemark.

Styrene i Seljord Sparebank og Bø Sparebank vedtok i går en avtale om sammenslutning mellom de to bankene, heter det i en pressemelding.

Facebook-knapp kommer her

- De to sparebankvirksomhetene skal videreføres gjennom en sammensluttet bank, med lokal forankring i Midt- og Vest-Telemark. Den nye banken sikrer et godt banktilbud i regionen og bidrar til lokalsamfunnenes videre utvikling. Den nye bankenhet vil også styrke sin konkurransekraft og lønnsomhet, heter det i pressemelding som er underskrevet av banksjef Ben Roger Elvenes i Seljord Sparebank og banksjef Halgeir Kaasa i Bø Sparebank.

Ingen sies opp

Den sammensluttede banken viderefører virksomheten i Bø Sparebank og Seljord Sparebank med forretningsadresse i Bø kommune. Den vil ha en desentralisert kontorstruktur og bevare bankenes to merkevarer.

- Avtalen innebærer også at bankene vil opprettholde fullverdige kontorer både i Bø og Seljord, med tilnærmet likt antall arbeidsplasser på hvert sted. Ingen ansatte i bankene sies opp som følge av sammenslutningen, heter det.

Navnet på den nye banken blir etterhvert bestemt i bankenes representantskap/forstanderskap i oktober.

Sparebankstiftelsene vil sikre sparebankvirksomheten ved å eie egenkapitalbevis i den sammensluttede banken. Utbytte fra stiftelsene vil  benyttes til allmennyttige formål i de lokalsamfunn som har bygget opp kapitalen i de to bankene.

Samlede tall

Proformatall for den sammensluttede banken per 30. juni 2012, viser at denne vil kunne dra nytte av ressurser som ved årsskiftet til sammen vil utgjøre:
•    Full service bankvirksomhet med 3 bankkontorer
•    Forvaltningskapital på ca. NOK 3.670 millioner
•    Egenkapital på ca. NOK 328 millioner
•    En samlet kapitaldekning på 18,83 prosent

Den endelige beslutningen tas i møter i representantskap/ forstanderskap i de to bankene 25. oktober. Målet er at sammenslutningen er gjennomført innen 30. september 2013.