SLÅR SEG SAMMEN

SLÅR SEG SAMMEN: Fra høyre: Trygve Myrene (styreleder Bø Sparebank), Halgeir Kaasa (banksjef Bø Sparebank), Ben Roger Elvenes (banksjef Seljord Sparebank) og Morten Olav Dyrud (styreleder Seljord Sparebank). Foto: ANDREAS SOLTVEDT

Bø + Seljord = sant

Nå har sparebankene i Bø og Seljord vedtatt avtale om sammenslåing, for å sikre solid drift i Midt- og Vest-Telemark.

Styrene i Seljord Sparebank og Bø Sparebank vedtok i går en avtale om sammenslutning mellom de to bankene, heter det i en pressemelding.

Facebook-knapp kommer her

- De to sparebankvirksomhetene skal videreføres gjennom en sammensluttet bank, med lokal forankring i Midt- og Vest-Telemark. Den nye banken sikrer et godt banktilbud i regionen og bidrar til lokalsamfunnenes videre utvikling. Den nye bankenhet vil også styrke sin konkurransekraft og lønnsomhet, heter det i pressemelding som er underskrevet av banksjef Ben Roger Elvenes i Seljord Sparebank og banksjef Halgeir Kaasa i Bø Sparebank.

Ingen sies opp

Den sammensluttede banken viderefører virksomheten i Bø Sparebank og Seljord Sparebank med forretningsadresse i Bø kommune. Den vil ha en desentralisert kontorstruktur og bevare bankenes to merkevarer.

- Avtalen innebærer også at bankene vil opprettholde fullverdige kontorer både i Bø og Seljord, med tilnærmet likt antall arbeidsplasser på hvert sted. Ingen ansatte i bankene sies opp som følge av sammenslutningen, heter det.

Navnet på den nye banken blir etterhvert bestemt i bankenes representantskap/forstanderskap i oktober.

Sparebankstiftelsene vil sikre sparebankvirksomheten ved å eie egenkapitalbevis i den sammensluttede banken. Utbytte fra stiftelsene vil  benyttes til allmennyttige formål i de lokalsamfunn som har bygget opp kapitalen i de to bankene.

Samlede tall

Proformatall for den sammensluttede banken per 30. juni 2012, viser at denne vil kunne dra nytte av ressurser som ved årsskiftet til sammen vil utgjøre:
•    Full service bankvirksomhet med 3 bankkontorer
•    Forvaltningskapital på ca. NOK 3.670 millioner
•    Egenkapital på ca. NOK 328 millioner
•    En samlet kapitaldekning på 18,83 prosent

Den endelige beslutningen tas i møter i representantskap/ forstanderskap i de to bankene 25. oktober. Målet er at sammenslutningen er gjennomført innen 30. september 2013.

 

Delta i debatten!

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.
Les mer om våre regler og moderering.