annonse

Bytter hele krysset

BYTTES UT:
Trafikklys Klevstrand: Hele lyskrysset på Klevstrand med lys og utforming skal rehabiliteres i løpet av sommeren. (Foto: FOTOT: RAGNHILD JOHANSEN)

Fire til seks millioner vil veivesenet bruke på å bytte lys og fikse utforming av Telemarks mest trafikkerte kryss.

  • Ragnhild Johansen Ragnhild.johansen@varden.no

Nok en gang er lyskrysset i Klevstrand ute av funksjon. Denne gangen er lysene pakket inn, men det er håp om å få gjort noe i løpet av uka.

I november 2014 skrev Varden om redselskrysset på riksvei 354 over Herøya som ikke tålte regnvær. Krysset har en årsdøgnstrafikk på 14.450 biler, hvorav over 1.300 trailere.

Nærmeste nabo er Klevstrand barneskole. Nesten samtlige 187 elever må gjennom dette krysset.

– Dette er et gammelt kryss fra 1970 eller -80-tallet. Vi har ikke gitt opp å reparere det, men det er komplisert. På sikt vil vi måtte bytte og omgjøre hele krysset, sier seksjonsleder Øyvind Gurholt i Statens vegvesen.

Det er et omfattende arbeid seksjonslederen lister opp. I første omgang vil lysene bli forsøkt reparert. Det dreier seg om en jordfeil som dukker opp ved fuktig vær, og for hver gang lysene blir slått ut, blir det vanskeligere å få dem i gang igjen.

Så vil veivesenet lage en plan som går ut på å bytte ut samtlige lys i tillegg til å endre selve utformingen av krysset. Det vil omfatte veiarmene inn i krysset samt gangøyene inne i krysset.

Nytt kryss til vinteren

Selve planen håper Gurholt vil komme på plass før sommeren, dernest har han et ønske om at krysset vil være rehabilitert innen neste vinter.

– Det første vi må få på plass nå er økonomien i prosjektet. Kostnadene for å bytte samtlige stolper ligger i størrelsesorden 3,5 til 4 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene til å justere veier og øyer, sier han.

Flere problemlys

Men det er ikke bare lyskrysset på Herøya som har slått seg ut i det siste: Krysset ved Funnemark bilforretning har også vært ute av drift i en periode.

– Det var bare en sikring, så det er oppe og går igjen, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i veivesenet, Hans Sandland.

Enda et trafikkert lyskryss har begynt å krangle, og det er krysset ved Vallermyrene nord, litt ovenfor Jorkjend Bilforretning.

Det er et litt mer komplisert kryss.

– Dette krysset har den samme typen jordfeil som lyskrysset i Klevstrand. Det blir slått ut i fuktig vær, men det er litt nyere. Vi slipper å grave oss ned til kabler slik vi må på Herøya, så det vil snart være oppe igjen, lover Sandland.

De kommunale i svart

Men det er ikke bare veivesenets trafikklys som har gått i svart.

PP-krysset gikk hen og døde i 2008, og rett før jul ville heller ikke trafikklysene utenfor den katolske kirken gi fra seg mer lys.

Disse to lyskryssene er Porsgrunn kommunes ansvar, og så langt er det ikke bevilget ei krone for å få dem i gang igjen. Håpet er at lyset kommer tilbake når trafikkavviklingen i sentrum skal fram i lyset på nytt.

annonse