annonse

Fakta - Svevestøv

* Det helseskadelige svevestøvet som måles flere steder i Grenland har betegnelsen PM10.
* Forskrift om lokal luftkvalitet sier at det fra neste år ikke skal være mer enn 35 dager i året med konsentrasjoner over 50 mikrogram per kubikkmeter luft.
* Hittil i år har det vært 10 dager med så forurenset luft ved Porsgrunnsvegen i Skien. Det er to flere enn på samme tid i rekordåret 2003.
* Antall dager med for mye svevestøv:
2003: 50 dager
2002: 20 dager
2001: 19 dager
2000: 35 dager
1999: 20 dager
Kilde: SFT


(Arkivartikkel fra 16.03.2004)
annonse