annonse

Grenlandslufta blir ulovlig

HELSEFARLIG TRAFIKK: HELSEFARLIG TRAFIKK: Biltrafikken er den største produsenten av farlig svevestøv i Grenland om vinteren og våren, viser SFTs målinger her i den trafikkerte Porsgrunnsvegen. FOTO: REIDAR PEERSEN (Foto: REIDAR PEERSEN)

50 dager i fjor var det så mye svevestøv i lufta i Grenland at myndighetene vurderer det som helseskadelig. Neste år blir det forbudt med mer enn 35 dager med så forurenset luft.

Torbjørn Tungesvik

En ny forskrift gjør at luftforurensningen i Grenland må reduseres neste år. I fjor registrerte SFTs målestasjon 50 dager med mer enn 50 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft i Grenland. Industrien bidrar til den høye konsenstrasjonen av helseskadelig svevestøv, men det er biltrafikken som er verstingen.
- Mye av svevestøvet oppstår ved at asfaltstøv, strøsand og annet virvles opp i lufta når veiene tørker opp om våren. I fjor målte vi de fleste dagene med for høy forurensning i april og begynnelsen av mai. Hittil i år har vi målt ti dager med forurensning over den anbefalte grenseverdien, og det er ukene vi har foran oss nå som pleier være verst, sier rådgiver Rune Aasheim ved Statens forurensingstilsyn (SFT) i Skien.

Helseskade

På de mest forurensede dagene kan man nesten kjenne svevestøvet når man går eller sykler langs veiene. Aasheim viser til følelsen av å "tygge sand". Grensen som ble brutt 50 dager i fjor kalles i forskriften for "døgngrenseverdi for å beskytte menneskers helse".
- Grensen er satt med tanke på helseskade for mennesker. Utsatte grupper bør ikke belastes med forurensning over denne grensen, men hvor helseskadelig det er kan jeg ikke svare på, sier Aasheim.
I første omgang må Statens Vegvesen trolig feie veiene oftere for å fjerne støv, sand og saltrester som blir til svevestøv.
- Opprinnelig er det EU-direktiver som setter grenseverdier for luftforurensning. SFT har laget en norsk forskrift for å oppfylle direktivene, slik vi er forpliktet til. Fra 1. januar neste år kommer kravet om man kan overskride grenseverdien for svevestøv maksimalt 35 dager i året, forteller Aasheim.

Piggdekk-avgift

Med 50 overskridelser var 2003 det verste året som er målt hittil, men de første månedene i år har vært enda verre.
- Det må iverksettes tiltak for å begrense forurensningen, og vi har sagt til Vegvesenet at de må oftere ut med feiebilene om våren. Forskriften er man pliktig til å overholde, og den som har ansvaret for overskridelsene har også ansvaret for tiltak som reduserer forurensningen sier Aasheim.
Til tross for at det er vegtrafikken som sørger for høyest utslipp av svevestøv om våren, er det flere andre kilder til skadelig svevestøv i Grenland. Industrien har betydelige utslipp, og Agri på Herøya og Norcem i Brevik er de to største produsentene, ifølge Rune Aasheim i SFT. I tillegg kommer det en del svevestøv fra vedfyring, men det er det naturligvis mest av tidligere på vinteren.
I tillegg til Vegvesenet, vil kommunene få et stort ansvar for å sørge for at utslippskravene i "Forskrift om lokal luftkvalitet" overholdes. Oslo kommune innfører på nytt piggdekk-avgift fra 1. november i år, for å få ned forurensningen av svevestøv. Piggdekk river løs mye mer asfaltstøv enn piggfrie dekk.


(Arkivartikkel fra 16.03.2004)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse