Kirkebrannen dømt

Kirkebrannen dømt: Han var 17 år da han var med på å tenne på Østre Porsgrunn kirke. Nå er 19-åringen glad for at rettsaken er over. FOTO: REIDAR PEERSEN

Har gjeld på 34 millioner

19-åringen er lettet over retten har trodd på hans forklaringer under kirkebrannsaken. Men erstatningskravet er knusende.

Nedre Telemark tingrett dømte i dag en 19 år gammel mann til 3,5 år i fengsel for å ha tent på Østre Porsgrunn kirke. Av denne tiden er kun ni måneder ubetinget.

Hans unge alder da det skjedde, og forklaringene han har gitt både på egne og mediltaltes vegne har retten sett som formildende. Han har også fått gode skussmål av arbeidsgiver i etterkant av hendelsen.

Skjerpende er det at Østre Porsgrunn kirke er et viktig religiøst og kulturhistorisk bygg og at den økonomiske skaden er så stor.

Facebook-knapp kommer her

Glad for å bli trodd

- Han er lettet over å ha blitt trodd og at retten har lagt hans forklaring til grunn, sier advokat Ranveig Sem.

Retten har blant annet frifunnet ham for å ha hatt noe med skadeverket på Borgestad kirke å gjøre.

19-åringen har ikke vedtatt dommen ennå, men ifølge Sem ser det ikke ut til at han vil anke straffeutmålingen.

240.000 kroner i renter hver måned

Derimot kan det tenkes at han vil anke det enorme erstatningskravet.

Sammen med medtiltalte dømmes han under solidaransvar til å betale erstatning på drøyt 34 millioner kroner. Det kan bety at han må leve på eksistensminimum resten av livet.

- Vi er skuffet over at retten ikke fant grunn til å lempe på kravet. Det er en tung belastning å sitte med et erstatningskrav på 34 millioner kroner. Det betyr at han må betale 240.000 kroner bare i morarenter hver måned, sier Sem.

Kan søke gjeldsordning

Etter gjeldsordningsloven kan han søke om gjeldsordning. Hvis han får det, er han pliktig til å leve på et eksistensminimum i minst fem år, før resten av kravet frafalles.

At de er dømt under solidaransvar betyr at de begge står skyldige for hele summen. Hvis en av dem ikke betaler, kan kreditoren kreve den andre for hele summen.

Han har to uker på seg på å bestemme om han vil anke erstatningskravet.

Glad for å ha det overstått

Alt i alt er den unge mannen lettet for at rettsaken nå er over.

- Det har vært en stor påkjenning å gjennom saken, med stor oppmerksomhet fra presse og andre. Han er veldig lettet over at dette er over nå, sier advokat Ranveig Sem.

LES OGS� :