annonse

Høy luftforurensing i Grenland i dag

MÅLESTASJONEN
MÅLESTASJONEN: Her i Lensmannsdalen måles den dårligste lufta i Grenland. Utstyret i og oppå den røde brakka måler utslippene og sender resultatene ut på Internett. (Foto: Tore Svarverud)

Tirsdag morgen ble det målt høy luftforurensing i Lensmannsdalen.

  • Eirik Haugen/NTB

Oppdatert: Luften er nå målt til grønt og prognosene er gode for det neste døgnet, melder Norsk institutt for luftforskning.

Tirsdag morgen ble det målt høy luftforurensing i flere store norske byer, blant annet i Grenland.

Ifølge nettstedet luftkvalitet.no fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) ble det målt høye verdier av svevestøv i Ålesund (Posthuskrysset), Tromsø (Hansjordnesbukta), Stavanger (kannik), Grenland (Lensmannsdalen) og Mo i Rana (Moheia) tirsdag morgen.

Her viste målestasjonene rødt, noe som betyr at helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte-kar-sykdommer.

Bør ikke oppholde seg der

Barn med luftveislidelser som for eksempel astma og bronkitt, samt voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser rådes til å redusere utendørsaktiviteten og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

De viktigste kildene til svevestøv er blant annet asfalt- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring og industri.

annonse