annonse

Ingen grunn til å holde pusten

MÅLESTASJONEN
MÅLESTASJONEN: MÅLESTASJONEN: Her i Lensmannsdalen måles den dårligste lufta i Grenland. Utstyret i og oppå den røde brakka måler utslippene og sender resultatene ut på Internett. Foto: Tore Svarverud

Lensmannsdalen har dårligst luft i Grenland. Ellers er luftkvaliteten bra.

Tore Svarverud

 - Forurensningen i Grenland er godt under grenseverdiene. Dere kan puste trygt, sier nettredaktør og driftsansvarlig for nettstedet Luftkvalitet.info, The Nyguyen Thanh.
Luftmålingene gjøres fire steder i Grenland, og legges fortløpende ut på luftkvalitet.info.
Luftkvaliteten i Grenland måles på Heistad, Øyekast, Haukenes ved Norsjø og i Lensmannsdalen. På de tre første stedene er det ikke registrert noen form for luftforurensning som utgjør noen helserisiko de siste dagene.

Mest i Lensmannsdalen

Men på målestasjonen som står i Lensmannsdalen på Tollnes i Skien, som er plassert slik at den skal fange opp utslipp fra veitrafikken, og som gjør automatiske målinger av No2, svevestøv og benzen, er det notert noe forurensning. Forurensningen varierer fra time til time, og er selvsagt større jo tettere trafikken er.

Kan bli plaget

I følge rådene på nettsiden, som drives av Statens Vegvesen og Statens Forurensningstilsyn, representerer denne forurensningen ingen spesiell fare. Men spesielt følsomme personer, som har astma eller liknende lidelser, bør begrense oppholdet på slike steder.

Fire nivåer


Lutfkvalitet.info opererer med fire nivåer av forurensning: Lite, noe, mye og svært mye. Nivåene har fargekodene grønt, gult, orange og rødt. Forurensningen i Lensmannsdalen har vært oppe på orange nivå flere dager i det siste.De siste dagene har spesielt Bergen slitt med elendig luftkvalitet, men også Oslo og Stavanger har nådd høyeste nivå av forurensning, med rødt på nettstedets kart.

annonse