SKEPTISK: – Folk må rette seg etter forskriftene, men det har ingen hensikt å gjøre det på denne måten, sier veterinær Per Christian Bye i Kragerø. begge Foto: Aslak Thorsen

Kan bli kaos på svenskegrensa

Nye regler for inn- og utførsel av hunder, katter og ildere fra 1. mai i år. Det kan bli problem å få med familiehunden hjem fra ferie i Sverige.

HJEM IGJEN FRA FERIE?: Nye regler for hunder over grensen fra Sverige.

Reglene om behandling mot bendelorm, innførsel av hunder fra Sverige og innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland er endret fra 1. mai 2013, i følge Mattilsynets nettside.

Veterinær-pass

Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst.

Facebook-knapp kommer her

Svalbard er ikke et godkjent tredjeland.

Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold kan behandlingen foretas i Norge før utreise. Alternativ til behandling 24

– 120 timer før innreise, kan hunder behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge.

Også fra Sverige

Hunder fra Sverige skal ID-merkes, behandles mot bendelorm og følges av pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv, men kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves.

Skeptisk

– De nye reglene kan nok skape kø-problemer på svenskegrensa når feriefolk skal hjem igjen. Men jeg kan ikke se at de nye kravene er hensiktsmessige. Ormekur-medisinen har en halveringstid på bare to timer, så effekten er helt vekk for mange før de når grensa. Jeg stusser også over at katter blir fritatt, når disse parasittene overføres blant annet fra mus, sier veterinær Per Christian Bye ved Vestmar dyreklinikk i Kragerø.

Bye skal møte Mattilsynet neste uke for å diskutere tilsynets praktisering av loven.

LES OGSÅ:

 

Jobb lokalt (225)