annonse

Kun 4 av 10 kjører piggfritt

LENSMANNSDALEN: LENSMANNSDALEN: Ove Gundersen måler forurensning fra en av de mest trafikkerte veiene i Grenland. FOTO: FREDRIK PEDERSEN (Foto: FREDRIK PEDERSEN)

Bare 42,6 prosent av bilførerne i Grenland kjørte i vinter piggfritt. Flertallet bidro til forringet luftkvalitet - sammen med en sterk økning i vedfyringen. Det kan komme restriksjoner.

  • Ove Johnsen

Blant de steder der undersøkelsen gjennomført, hadde bare � lesund og Tromsø dårligere piggfri andel. Andelen var best i Oslo, men det var likevel en nedgang fra 2001 til vinteren 2005. I de store byene er målet om 80 prosents piggfri andel ikke nådd - Oslo hadde 76,2 prosent. Men i en slik sammenligning er de drøye 40 prosentene i Grenland foruroligende svakt.
I Grenland ble nedre grenser for akseptabel luftkvalitet overskredet flere ganger enn tillatt. Uten at det er drøftet, kan dette bety at Grenlands-kommunene som nå har overtatt målefunksjonen etter Statens forurensningstilsyn, kan innføre eksempelvis piggdekkavgift, sette i verk fartsrestriksjoner eller legge om trafikkmønsteret.

Spesiell vinter

- Vi har foreløpig ikke faglig belegg for å trekke fram riset, siden vi først startet målingene i januar. Men Grenland har hatt en spesiell vinter med lite snø, noe som antakelig har gitt større veislitasje. Samtidig ser vi at også vedfyringen har økt. Mange fyrer galt med for liten trekk i ovnen - de kan også bruke ved som ikke er tørr. Den som synes det er fint med glør i ovnen om morgenen, er en av forurenserne, sier Terje Nygaard som er måleansvarlig i Grenland. Grenseverdiene tillater ikke overskridelser mer enn et viss antall ganger i året.
- Vi har allerede fått hele årets dose, men om et drøyt halvår komme en ny vinter. Nå i april har folk forhåpentlig skiftet dekk på sine biler - sand og støv er i ferd med å bli sopt opp. Det skal gi bedre luftkvalitet. Men det er grunn til å frykte for hva som kan komme, understreker, Nygaard.

Østlands-klima

Tidligere har piggfri-målinger bare skjedd i et fåtall byer, men virksomheten er ny utvidet med fire nye byer - altså blir Grenland ansett som en by - der også luftkvaliteten måles. Høy piggdekkandel vil ofte gi dårlig luft, men på steder med "mye vær" kan det likevel være god luftkvalitet - som i � lesund. Grenland har imidlertid typisk Østlands-klima, der lav piggfri andel fører til mye svevestøv.
- Jeg skal ikke ha sagt noe vintervedlikeholdet, men svikter det, blir bilførere mer engstelige og kanskje benytter oftere piggdekk når piggfrie dekk ellers ville ha gjort god innsats. Vei med mye dårlig asfalt kan dessuten tenkes å gi mer svevestøv i motsetning til ny asfalt. Siden vi er i en lærefase, skal jeg ta forbehold. Men uansett er det for mange overskridelser, påpeker Nygaard.

Pengene som forsvant

At veidekkene er i forfall, bekreftes i en artikkel i siste nummer av "Vegen og vi" - vegvesenets internavis. Drøye to år etter omorganiseringen, da anleggsavdelingen ble skilt ut og ble til Mesta, er fire av ti kroner til asfalt blitt borte. Vegvesenet har brukt pengene på andre tiltak som man mener vil øke trafikksikkerheten, eksempelvis kjøretøykontroller og ts-tiltak.
- Dessverre blir asfalt lett en salderingspost, sier trafikkdirektør Eva Solvi.
Det vil ikke bli bedre veier. Asfaltansvarlig i region Sør som Telemark tilhører, Jens Kasper Lofthaug, sier til "Vegen og vi" at det allerede er klart at regionvegsjefen ikke vil klare å oppfylle kontrakten med vegdirektøren for 2005 om spor og jevnhet på veidekkene.
- Med dagens bevilgningsnivå vil vi oppleve at veinettet blir enda dårligere i åra framover. Det vil spesielt gjelde det lavtrafikkerte veinettet, sier Lofthaug.


(Arkivartikkel fra 22.04.2005)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse