FLERE FÅR PLASS

FLERE FÅR PLASS: Det forteller opptaksansvarlig Mette Venheim ved Høgskolen i Telemark. FOTO: LENA BEATHE JAKOBSEN

Langt flere får studieplass i Telemark

2.336 søkere får nå tilbud om studieplass ved Høgskolen i Telemark. Det er mer enn 11 prosent flere enn i fjor.

- Det er gledelig å se at det er mange flere kvalifiserte søkere til lærerstudiene, sier Mette Venheim, opptaksansvarlig ved Høgskolen i Telemark, på nettsidene til høyskolen.

Etter at hovedopptaket for universitet og høyskoler er gjennomført, har 2.336 personer har fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Telemark. Det er 238 eller 11,4 prosent flere enn ved fjorårets opptak.

På landbasis er det sendt ut 79.404 tilbud om studieplass, noe som er 6,5 prosent flere enn i fjor.

Facebook-knapp kommer her

Flere på venteliste

Høyskolen har 77 ulike studietilbud innen grunnstudiene.

Bachelorstudiet i eiendomsmegling har så mange som 209 på venteliste. Lange ventelister er det også for de som ønsker å bli barnevernspedagog ved HiT (180), sykepleier (170) og vernepleier (124).

Men det er også flere ledige plasser igjen. Disse tilbys på Restetorget.no. Fra og med i morgen, fredag 20. juli, er det mulig å søke på disse plassene.

Flere kvalifisert for lærerutdanningen

Rekrutteringen til lærer- og førskolelærerutdanningene øker. 302 har fått tilbud til førskolelærerutdanningen som har tilbud både i Drammen, Porsgrunn og Notodden. Ifjor ble 256 tatt opp.

- Det er også en gledelig markert økning i rekrutteringen til lærerutdanningen for 5. til 10. klassetrinn i grunnskolen. Langt flere enn tidligere har de nødvendige 35 skolepoengene fra videregående skole samtidig som de oppfyller kravet til minst karakteren 3 i både matte og norsk, sier opptaksansvarlig ved Høgskolen i Telemark, Mette Venheim.

Solid oppgang for økonomistudiene

Økonomistudiene ved Høgskolen i Telemark har også i år en solid økning.

I tillegg til de 110 som har fått tilbud om studieplass på bachelorstudiet i eiendomsmegling, øker bachelorsstudiet i økonomi og administrasjon fra 90 i fjor til 147 nå ved årets hovedopptak.

Flere til inneniørutdanningene

Også ingeniørstudiene øker. Gjennom Samordna opptak er det nå sendt 87 studietilbud mot 56 i fjor. Her blir i tillegg en vesentlig del av studentene rekruttert via lokalt opptak. Dette gjelder blant annet opptak til y-veisstudiene der søkere med fagbrev fra videregående skole rekrutteres til ordinære ingeniørstudier.

De relativt nye, nettbaserte studietilbudene i historie og i norsk har slått godt an. Her er det samlet gitt 79 tilbud om studieplass mot 35 i fjor.

Nedgang for natur og miljø

For studiene innen natur og miljø er det derimot en en nedgang til 53 tilbud mot 89 i fjor.

Studietilbudene innen kunst, design og tradisjonskunst har stabil rekruttering. Der er det gitt 161 studietilbud i år mot 182 i fjor.