annonse

Mindre vasking kan bli dyrt

BARNAS ARBEIDSMILJØ.: - Barnas arbeidsmiljø på skolene blir ikke godt nok ivaretatt, mener saksbehandler Marit Røsvik i Næringsmiddeltilsynet. På Vestsiden ungdomsskole foreslår rådmannen blant annet å utsette planlagt vedlikehold og solavskjerming fram til 2005. (Foto: )

Manglende skolevask og utsatt solavskjerming kan gi Porsgrunn kommune en kraftig tvangsmulkt. Den kan raskt koste mer enn hva politikerne håper å spare inn på budsjettet.

  • Astrid Borchgrevink Lund (tekst Og Foto)

I forslag til revidert handlingsplan foreslår rådmann Egil Aadland blant annet utsettelser av planlagte solavskjerminger ved 12 skoler, samtidig som han foreslår vask av klasserom kun annenhver dag. Dette kommer i tillegg til vedtak om å droppe hovedrengjøringen ved skolene. Disse forslagene er klart i strid med forskriften om Miljørettet helsevern, mener saksbehandler Marit Røsvik i Næringsmiddeltilsynet i Porsgrunn. Det er dette tilsynet med byveterinæren i spissen, som kan pålegge kommunen tvangsmulkt. Det kan skje selv om det i utgangspunktet er kommunestyret som kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med paragraf 4a-7 til Paragraf 4a-10 i loven om helsetjenesten i kommunen. Det er de samme politikere som skal si ja eller nei til rådmann Egil Aadlands budsjettkutt-planer.

Bukken og havresekken

Dette minner veldig om bukken og havresekken når det på den ene siden er bystyret som kan gi tvangsmulkt og samtidig godta rådmannens forslag til budsjettkutt slik at planlagte oppgaver på porsgrunnsskolene blir utsatt i flere år. Dette er et stort problem, selv om det i prinsippet er byveterinæren som har myndighet til å iverksette tvangsmulkter overfor kommunen. Dette kan strengt tatt gjøres uten politisk behandling, sier saksbehandler Marit Røsvik til Varden. Hun forteller at næringsmiddeltilsynet først på et sent tidspunkt er blitt informert om rådmannens kuttforslag, men at det nå for første gang kan bli aktuelt å sette i verk så kraftige tiltak. Det er også muligheter for å stenge skolene, men det vil neppe bli aktuelt å gjøre det i praksis, mener hun.

- Ser ikke bra ut

Statens Helsetilsyns paragraf 19 i forskriften for miljørettet helsevern, skriver at virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperatur og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Det står riktignok ingenting om solavskjerming konkret, men det sier seg selv at slike tiltak er nødvendige. Det blir nå foreslått å utsette solavskjermingene helt fram til 2005. Dette ser ikke bra ut, sier Røsvik som også reagerer på forslaget om sjeldnere skolevask.

Slutt på storvasken

Politikerne har allerede gått inn for å kutte den årlige hovedrengjøringen ved skolene, men paragraf 13 sier at innendørs hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. De deler av virksomhetens innendørsarealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Kommunen har allerede på dette punktet brutt forskriften fra 1998, og nå blir det i tillegg foreslått kun å vaske skolene annenhver dag. Det er sikkert mulig å finne løsninger for bedre inneklima ved å innføre bruk av innesko, garderobeskap og forbedringer ved inngangspartiet, etc. Det er likevel ikke sikkert at dette er nok. Og disse tingene vil også koste penger. Rådmannens forslag kan raskt bli veldig dyrt for kommunen.
- Hvor mye kan en eventuelt tvangsmulkt koste kommunen?
- Det er det umulig å si noe om.

Barns arbeidsmiljø

- Hvilke tiltak vil dere sette i gang nå?
- Vi vil avvente situasjonen. Men jeg regner med at vi vil bli innkalt til et samarbeidsmøte slik at kommunen kan komme fram til en løsning slik at forskriftene blir ivaretatt på en god måte. Men hvis det viser seg at forholdene blir så ille at det er på grensa til hva som er helsefarlig, må vi sette i gang strenge tiltak. Mye kan tyde på at verken rådmann eller politikere kjenner til disse aktuelle forskriftene. Det er nå opp til politikerne hva som vil skje videre i denne saken. Men slik jeg ser det nå er dette absolutt brudd på kravene innenfor miljørettet helsevern. Det er viktig å fokusere på barns arbeidsmiljø på skolene, men de er tydeligvis ikke godt nok hørt i denne saken, mener Marit Røsvik.


(Arkivartikkel fra 31.05.2001)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse