annonse

Nå stenges Lilleelvkrysset

STENGER
STENGER: Lilleelvkrysset stenges i omlag et halv år. (Foto: Tore Øyvind Moen)

Onsdag neste uke stenges fylkesveg 32, Vallemyrvegen, mellom BEHA-kvartalet og til jernbaneovergangen i Lilleelvkrysset. Vegen vil være stengt frem til høsten 2017.

Martin Øyvang

Arbeidene med å bygge ny veg foregår tett på Lilleelva hvor grunnforholdene er dårlig, derfor må entreprenør HAB Construction av sikkerhetsmessige årsaker stenge vegen. Stengingen kan føre til lange køer i Porsgrunn sentrum. 

Nå håper vegvesenet på hjelp av alle trafikanter for å redusere disse køene.

Utfordringer: Venter to år til med trafikkaos i sentrum

– Vi beklager at stengingen vil medføre vanskeligheter og større køer. Vi håper at vi kan få hjelp fra grenlandsbeboere som har mulighet til å gå, sykle, ta bussen eller å kjøre sammen for å redusere køene, understreker byggeleder Kari Tisjø Tveit i en pressemelding.

Stenger også Dr. Munks gate

Dr. Munks gate må stenges samtidig. 

Venter problemer: Dette blir Grenlands nye kaos-kryss

Vegen vil være åpen for gående og syklende. Det samme gjelder for kryssingen fra Elverhøy og til bussterminalen.

Slik kan du bidra

For de som har anledning har Statens vegvesen følgende tips:

Langvarig: Stenger krysset i et halvt år

Ta bussen i stedet for bilen: – Vi har et godt kollektivtilbud i Grenland med avgang på metrobussene hvert 10. minutt og de mest fleksible og billigste billettene i landet. Dette kan avlaste biltrafikken spesielt i rushtiden.

Gå eller sykle: – Om du har mulighet kan det være lurt å ta beina eller sykkelen fatt de neste månedene, enten hele vegen til jobb eller frem til for eksempel bussholdeplassen.

Kjør sammen: – Har du en eller flere kolleger som skal samme veg som deg til jobben kan det være lurt å avtale å kjøre sammen.

– Har du vært inne på tanken på å teste ut buss, sykkel eller å gå, så er dette en god anledning sier prosjektleder i Bypakke Grenland Olav Risholt.

I tillegg til å avlaste biltrafikken og eventuelle køer, bidrar dette til mindre forurensing og et bedre miljø.

Omkjøring for bilister og tungtransport vil være godt skiltet under stengingen.

annonse