annonse

Ny runde om piggdekkavgift

PIGGENE UTE
PIGGENE UTE: PIGGENE UTE: Kommuneoverlege Bjørnar Nyen sier piggdekkavgift er ett av flere mulige tiltak for å redusere bruken av piggdekk. FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM)

Miljømyndighetene har piggene ute mot mer dritt i grenlandslufta. Resultatet kan bli piggdekkavgift.


I så fall kan bilister som standhaftig står på sine piggdekkprinsipper belage seg på nok et sugerør inn i lommeboka. Målet er å få dem over på vinterhjul uten pigger. Tidligere har det vært antydet en årlig avgift på 1200 kroner.

Facebook-knapp kommer her

Ett av flere tiltak

Det skal bli slutt på unødig forurensning av Grenlands byluft.

– Det må vurderes om det skal settes i verk tiltak. Piggdekkavgift kan være en av disse, sier Porsgrunns kommuneoverlege Bjørnar Nyen til Varden.
Også i 2007 vurderte Porsgrunn og Skien avgift, men det kokte bort i kålen. De folkevalgte ville gi bilistene en mulighet til å komme på bedre tanker – og se utviklingen an.
Piggdekk produserer 100 ganger mer svevestøv enn den piggløse varianten. I 2013 var den piggfrie andelen i Grenland på 60 prosent, ifølge Nyen.

Det går i riktig retning, men andelen er fortsatt for lav, mener han.
– Vi burde være oppe i 80 prosent, sier han.

Litt pigg er bra

100 prosent er imidlertid ikke noe ønske i seg selv.

– Det er bra at noen biler, for eksempel drosjene, kjører med piggdekk. Piggene risper i isen. På den måten blir det ikke speilglatt, sier han.

Til uka skal det være et møte mellom blant andre Statens vegvesen. industrien og grenlandskommunene. De skal diskutere hvordan lufta i Grenland kan bli renere. Bakgrunnen for offensiven er et varsku fra Miljødirektoratet som viser til at det er fare for overskridelser av grenseverdiene for svevestøv. Det er spesielt målestasjonen i Lensmannsdalen som stadig registrerer laber luftkvalitet.

Lavere fart

– Mindre piggdekkbruk er bare ett tiltak for å redusere svevestøvet. Et annet er å sette ned fartsgrensa og få ned tungtrafikken. Men mest effektivt er det om flere bruker miljøvennlig transport. Her kommer flere tiltak i bypakka inn som skritt i riktig retning, sier Nyen.

Han presiserer at luftforurensningen i Grenland har en negativ helseeffekt blant annet for de med kroniske lungesykdommer. Eldre og barn generelt er også utsatt.

– Vi må vurdere den videre situasjonen – og lage en tiltaksvurdering. Så er det opp til politikerne å avgjøre.

annonse