annonse

Problematisk inneklima på skolene

DÅRLIG LUFT: D� RLIG LUFT: Skåtøy skole er en av skolene som har dårlig inneklima. (Foto: )

Mange av skolene i Telemark sliter med for dårlig luftkvalitet i klasserommene. - Dette er uakseptabelt, sier seniorforsker Bodil Innseth ved Norsk institutt for luftforskning.

  • Ørjan Madsen

Tjue skoler i Telemark har vært med i en landsomfattende undersøkelse som Norsk institutt for luftforskning (NILU) står bak.
Halvparten av skolene som var med i undersøkelsen ligger over den anbefalte grensen av CO2-konsentrasjon. I klasserom på Bamble videregående skole, Brunkeberg skule, Grasmyr ungdomsskole, Kjørbekkhøgda skole, Langesund barneskole, Levangsheia skole, Sannidal skole, Skarbo og Skåtøy skole samt Straumsnes skule er det målt verdier som strekker seg over den anbefalte grensen som er på 1000 ppm (parts per million).

Uakseptabelt

- Dette er helt uakseptabelt, skolene bør holde den anbefalte grensen for CO2-konsentrasjon, sier prosjektleder og seniorforsker ved Norsk Institutt for luftforskning, Bodil Innseth.
- Hvordan kan den høye konsentrasjonen påvirke elevene?
- Elevene kan få utslett, bli trøtte og ukonsentrerte. Sviende øyne kan man også få, forteller Innseth.
- Hva gjør man for å unngå det?
- Disse skolene bør finne ut hvorfor CO2-nivået er så høyt. Finn ut om det er ventilasjonsanlegg på skolen og om det vedlikeholdes. Snakk med den som er teknisk ansvarlig. Snakk med kommunen, det er deres ansvar. De får ordne opp i det, sier Innseth.

Frustrerte

Sannidal skole er den skolen med høyest CO2-konsentrasjon av de skolene som var med i undersøkelsen, de ligger 1800 ppm over den anbefalte grensen.
- Hva gjør dere med dette?
- Vi har sendt avviksrapport til kommunen og vi står høyt på prioriteringslisten til kommunen når det gjelder ventilasjonsanlegg. Vi er tiltenkt et nytt ventilasjonsanlegg til den gamle skolen der målingene var høyest i løpet av 2007, forteller rektor ved Sannidal skole, Per Østegaard.
- Hva gjør dere i mellomtiden?
- Nå bytter vi snart tak på den gamle skolen, en del av inneklimaet vil bli bedre med det. Vi vil også lufte en del selv om det har sine begrensninger, sier Østegaard.
- Egentlig var vi tiltenkt et nytt ventilasjonsanlegg i år, men det ble utsatt til 2007.
Vi er frustrerte over den utsettelsen, sier Østegaard.


(Arkivartikkel fra 10.12.2003)
annonse