Her er etterforskerne på plass kort tid etter brannen. Men det tok alt for lang tid å få saken for retten, ifølge Nedre Telemark tingrett. FOTO: FREDRIK PEDERSEN

Refser politiet for sommel

Tingretten mener det burde gått raskere å ha fått kirkebrannsaken fram for retten.

Nedre Telemark tingrett er kritisk til tiden politiet har brukt på å etterforske brannen på Østre Porsgrunn kirke natt til 11. april 2011.

De mener det har tatt for lang tid fra hendelsen fant sted til rettsaken var i gang. Dette kommer de tiltalte noe til gode i dommen.

Facebook-knapp kommer her

- Retten har forståelse for at etterforskningen har vært omfattende, men tidsbruken fram til tiltale ble tatt ut, synes likevel å ha vært noe lang. Etter rettens syn burde det vært mulig å gjennomføre flere etterforskningsskritt parallellt og derved spare noe tid.

Det kom fram i retten er at det tok uforholdsmessig lang tid før brannteknisk sakkyndig ble oppnevnt for å vurdere spredningsfare av kirkebrannen.

LES OGS� :