annonse

Streik i videregående nå

SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE: SKIEN VIDEREG� ENDE SKOLE: Streik en time mellom klokken 12 og 13. FOTO: DAG R. VASDAL. (Foto: DAG R. VASDAL.)

Startskuddet for streiken, som er rettet mot fylkesrådmannens forslag til kutt i skolebudsjettene neste år, gikk i Vest Telemark klokken 9.

  • Jan Odinsenjan.odinsenvarden.no

SKIEN Planen er at streiken skal bølge gjennom fylket utover dagen.
Fra klokken 9 og en time fremover vil elever og ansatte på Dalen, Rjukan, Bø og Kragerø videregående skole streike.
Så fra kl. 10, alle på Lunde, Søve, Croftholmen og Bamble.
Etter lunsj, fra kl. 13, fortsetter streiken på Porsgrunn, Hjalmar Johansen og Skien videregående skole. Det vil bli holdt lokale appeller fra elever og ansatte på de enkelte skolene

Ti prosent kutt

I sitt budsjettforslag for neste år går fylkesrådmann Rolf Helge Grønås inn for å kutte to prosent i rammene for de videregående skolene i fylket.
- Dermed har skolene i Telemark fått redusert sine driftsrammer med til sammen ti prosent siden 2004, sier varahovedtillitsvalgt Harald Johansen i Utdanningsforbundet.

Forverra arbeidsvilkår

Fredag tar derfor Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Fagforbundet sine medlemmer ut i en timelang politisk streik.
– Framlegget til budsjett vil bety redusert kvalitet i opplæringen, økt frafall av elever, redusert valgfrihet for elevene og forverra arbeidsvilkår for lærere og andre ansatte, sier Johansen.


(Arkivartikkel fra 20.11.2009)
annonse