Ungdoms- helsestasjonen i Porsgrunn

*Ungdom opp til 25 år oppsøker helsestasjonen for veiledning i forhold til seksualitet, forelskelse, graviditet, mestringskrav og mistrivsel
*Tilbudet er gratis og fungerer som et drop in-tilbud (ingen timebestilling)
*De ansatte består av en lege, en kommunejordmor og en helsesøster/jordmor
*Startet i 1997
*I 2004 var det 581 konsultasjoner, og dette var en økning på 24 % fra året før hvor tallet var 470. Av de 581 i 2004 var 28 gutter
*Følger skoleruten og er åpent to timer hver mandag
*Mange ungdom sier det er behov for å ha åpent flere dager i uken
*Ønsket om å styrke helsetjenesten for ungdom har lenge stått sentralt hos ungdommene selv. Tidligere Porsgrunn Felles Elevråd hadde dette som sin viktigste sak i flere år, og det nåværende Ungdomsutvalget har også dette som en av de prioriterte sakene.
Kilde: www.porsgrunnsmodellen.no og Ungdomshelsestasjonens årsrapport for 2004


(Arkivartikkel fra 21.07.2005)
 

Jobb lokalt (214)