annonse

Vil bygge hydrogenstasjon

Hvis HyNor får 15 lokale leasere av biler til sitt hydrogenprosjekt, vil det bli bygget en hydrogenstasjon på Herøya - i så fall den første stasjonen i Norge.

  • Ove Johnsen

Tilbudet omfatter 15 Toyota Prius hybridbiler med elektromotor og forbrenningsmotor ombygget for bruk av hydrogen som drivstoff. Stasjonen skal ligge rett utenfor forskningssenteret på Herøya, og hvis det melder seg et tilstrekkelig antall lokale brukere, vil anlegget bli bygget neste år. Det skjer i samarbeid med Miljøbil Grenland og naturvernorganisasjonen Zero. Hensikten er å vise at hydrogen er et nytt og miljøvennlig drivstoff som egner seg for transport i det daglige.
HyNor (Hydrogenveien Norge) skal ikke finne opp kruttet på nytt, men planlegger seks fyllestasjoner fra Stavanger til Oslo, med mål om at det innen 2008 skal være mulig å kjøre strekningen med hydrogenbiler. Så pass mange stasjoner må det være, fordi rekkevidden for hydrogenbilen er ikke ubegrenset. Men hydrogen forurenser ikke og en tankfylling tar bare et par minutter.
- Hydrogendrevne biler kan løse et miljøproblem. Det er temperaturstigning over hele kloden og den trenger en kraftig reduksjon i utslipp. Det er en visjon om 1,2 milliarder biler på hydrogen i 2020, sier Einar Håndlykken i Zero.

Fra Rafnes

Lokalt i Grenland er hydrogen et biprodukt fra klorproduksjonen ved petrokjemianleggene på Rafnes. Det finnes allerede en rørledning under Frierfjorden til Herøya, og det er planen å forlenge denne til en stasjon ut mot Hydroveien. På Rafnes er det nok hydrogen til 100.000 biler.
Problemet er at det ikke finnes ledige hydrogenbiler i markedet. Bare 500 - 600 biler er produsert på verdensbasis, og dem passer produsentene særdeles godt på. For HyNor Grenland ville det dessuten bli altfor dyrt å kjøpe en - anslagsvis 4 - 5 millioner kroner. Derfor planlegges det kjøp av 15 stk. Prius-biler for ombygging. De koster i utgangspunktet snaue 300.000 kroner i Norge. Bilene skal bygges om av USA-firmaet Quantum.

Konvertering i USA

Miljøbil Grenland skal i nye forhandlinger med Quantum i november, etter at det amerikanske firmaet allerede har gitt betydelig rabatt i forbindelse med konvertering av Prius-bilene til hydrogendrift. Normal pris for konvertering er 80.000 US dollars, men med 50 prosent rabatt allerede og et statlig bidrag på 27 prosent av anskaffelsesverdien, vil man være nede i 375.000 kroner pr. bil.
I en tidlig fase vil hydrogen koste det samme som bensin, og dermed skal det atskillig entusiasme for nye drivstofftyper til før HyNor kan begynne å tjene penger. Det skjer kanskje ikke før om 5 - 10 år. Men skulle HyNor få 15 biler i Grenland, vil det være like bra som i Berlin. Eksempelvis ellers: I California som stadig holdes som holdes fram som eksempel på et område som vil gjøre noe med trafikkforurensningen, er det 3-4 biler pr. hydrogenstasjon.

Bellona: - Nei

Kanskje har det noe med intern konkurranse blant naturvernorganisasjonene å gjøre når Bellona ikke bifaller etableringen på Herøya.
- Lokaliseringen er lite tilgjengelig og altfor langt unna bykjernen i Porsgrunn og E18. Dessuten er Porsgrunn en liten by med sine 35.000 innbyggere. I andre land, der man bygger opp infrastruktur, skjer det i de store byene - der man er mest plaget av dårlig luftkvalitet. Allerede nå går en hydrogenbil på norske veier. Den brukes av Mesta i Oslo og har vært i drift siden mars 2005. Der går den som veimesterbil, og er utviklet av Bellona, heter det på organisasjonens hjemmeside.
- Vi kjøper bilene av Funnemark i Porsgrunn, som for øvrige skal drive service på den. Bilene kan komme i drift neste høst, men vi har allerede registrert stor vilje i Grenland til å bli først i Norge, sier Oddbjørn Solum i Miljøbil Grenland.
Inne i HyNor er Hydro Olje og Energi, Hydro Polymers, Miljøbil Grenland, Zero, høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune.


(Arkivartikkel fra 25.10.2005)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse