LEDER: Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen skal lede utvalget som skal finne ut av hvordan politidistriktene kan samarbeide bedre. (Kirvil Håberg Allum )

Vil samarbeide mer over politidistriktene

Utenlandske bander har vist behovet for økt samarbeid på tvers av politidistriktene, mener politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen.

Nå skal politimestrene på Sørøst-landet finne ut av hvordan de best kan hjelpe hverandre bekjempe kriminalitet.

Facebook-knapp kommer her

– Utenlandske bander har de siste årene utfordret norsk politi. Ikke bare ved sin profesjonalitet, men ikke minst ved sin mobilitet. Bandenes kriminelle signatur har vært å bevege seg raskt fra politidistrikt til politidistrikt for å forvirre politiet, skriver politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen i et avisinlegg til Varden.

Mobile kriminelle

Abrahamsen har tidligere vært leder for Grenseløs-prosjektet som arbeider med mobil kriminalitet. Han mener påhengsmotor-banden er et godt eksempel på hvorfor det er behov for samarbeid på tvers av fylkes- og distriktsgrensene.

– En utenlandsk bande bedrev i stor skala tyveri av påhengsmotorer. Det geografiske nedslagsfeltet for tyveriene var enormt og strakk seg fra Østfold til Agder. Det ville ikke være mulig for ett politidistrikt å spane banden over noe tid. Ved å etablere en spaningsstyrke på tvers av en rekke politidistrikt, ble imidlertid banden effektivt pågrepet etter et tyveriraid, forklarer Abrahamsen.

Mer samarbeid

Men behovet gjelder ikke bare i bekjempelsen av mobile kriminelle, mener Abrahamsen.

– Stadig flere av våre norske kriminelle benytter seg også av mobilitet og bør møtes på samme måte. Hvorfor kan ikke nabodistrikter ha kriminalteknisk beredskap for hverandre? Er det mulig å tenke seg at vi kan benytte spaningsressurser på tvers av grensene og er det for eksempel så utenkelig at kostbart teknisk utstyr kan benyttes av flere politidistrikter? spør han seg.

Politiinspektøren skal lede samhandlingsutvalget som vil undersøke mulighetene for samarbeid mellom politidistriktene på Sørøst-landet innenfor alt fra seksuelle overgrep og familievold til beredskap og organisert kriminalitet, ifølge leserinnlegget.

 

Jobb lokalt (231)