annonse

Vil vurdere piggdekkavgift nå

ÅPEN FOR PIGGAVGIFT: � PEN FOR PIGGAVGIFT: Varaordfører Heidi Hamadi (SV) synes politikerne i Skien skal vurdere å innføre piggdekkavgift allerede i høst. (Foto: )

Varaordfører Heidi Hamadi (SV) vil ikke lenger sitte og se på luft som er dårligere enn forurensningsloven tillater: Hun vil vurdere piggdekkavgift i Grenland allerede i år.

Torbjørn Tungesvik

SKIEN Grenland er et av de verste byområdene i landet når det gjelder forurenset luft. Det er ikke lenger industrien, men biltraffikken som synder mest. Målestasjonen ved Porsgrunnsvegen i Lensmannsdalen viste 48 dager med for mye svevestøv i fjor. Det plasserer Skien på tredjeplass i Norge etter verstingene Drammen og Oslo. I realiteten er det sannsynlig at Skien var aller verst i landet, for måleren var borte på service de siste to månedene av året.

Kan skje fort

- Jeg er kritisk til at vi politikere ikke har fått informasjon tidligere om luftforurensningen. Dette vil jeg be administrasjonen redegjøre for i hovedutvalg for arbeid, næring og miljø 7. juni. Jeg ønsker å høre om det er ressursmangel eller andre ting som gjør at det ikke er skjedd noe på dette området, sier Hamadi.
I tillegg til å være varaordfører er Hamadi også leder for hovedutvalg for arbeid, næring og miljø. Nå åpner hun for å bruke sin politiske makt til å bedre lufta og redusere bruken av piggdekk i Grenland.
- Jeg mener det bør være et alternativ å innføre piggdekkavgift. Vi vet at piggdekk skaper veldig mye mer svevestøv enn priggfrie. Det er dessuten et tiltak som kan gjennomføres ganske umiddelbart.

Upopulært

- Mener du at det kan innføres allerede før neste piggdekksesong til høsten?
- Ja, det tror jeg. Når vi ligger så dårlig an på luftkvalitet kan vi måtte sette inn tiltak som ikke er så populære, sier Hamadi.
En undersøkelse som ble gjennomført i mange norske byer i fjor viste at bare 42,6 prosent av bilistene i Grenland kjørte piggfritt om vinteren. Det var et av de laveste tallene i undersøkelsene. Heidi Hamadi understreker likevel at hun ikke ønsker å moralisere overfor bilførere som holder seg til piggen.

Dårlig vei

- Vi må se dette i sammenheng med at vi har den dårligste veistandarden i Norge. Dette blir konsekvensen, og det må vi være flinke til å gjøre vegmyndighetene oppmerksomme på, sier Hamadi.
Selv er hun imidlertid godt fornøyd med å kjøre piggfritt. Det samme er partikollega � se Gro Bakke.
- Det har jeg gjort de siste fem årene. Til tross for at jeg kjører mye i Vest-Telemark går det greit. Man må legge om kjørestilen litt, men litt hensyn må man kunne ta når man ser hvor mange som sliter med astma og kols nå, sier hun.
Bakke vil ta opp luftforurensningen i SVs partigruppe i Skien. Hun vil også vurdere piggdekkavgift for å redusere forurensningen.
- I Oslo ble lufta mye bedre da piggdekkavgiften ble innført, men jeg vet at mange i bystyret vil si nei til avgift, sier hun.


(Arkivartikkel fra 09.05.2006)
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse