annonse

HELHJERTET PÅ HALLBJØNNSEKKEN +

Denne grenda har to helårsinnbyggere

Men i helgene, de ulike vinterferieukene og i påsken er det fullt av folk og liv – ikke minst når løypelaget innbyr til quiz. Der skal du være tidlig ute for å få plass.

11 t