annonse

BILDER

Viser Anders liv i bilder

De som ikke får plass i kirken skal få med seg alt som skjer på innsiden i Anders Vangens begravelse ved en hjelp av en storskjerm på kirkeplassen. Fredag formiddag vises det bilder fra Vangens liv på skjermen.

24. mai. 2013