annonse

Fra venstre og med klokka +

Endelig bygging på Osebakken

Etter årelang strid om byggingen av Osebakken Park ble utbyggingsavtalen mellom Porsgrunn kommune og Majorbygg AS vedtatt i bystyret, men det ligger atskillige snublesteiner framover også.

13. des. 2018