annonse

Kommentar: Teft av pengar

Rekneskapen til Protektiv i Skien er imponerande lesing. Siste offisielle tal syner driftsinntekter på 38,3 millionar kroner, og eit resultat før skatt på nær 4,5 millionar. Dei fleste foretaka i Telemark kan sjå langt etter ein margin på nærmare 12 prosent.

25. mai. 2013