annonse

Tid for kringle

Nå hyller vi heltene og trenger ditt forslag

Si­den 1983 har Var­den delt ut jule­kring­ler til folk som vir­ke­lig for­tje­ner det og si­den den gang har tu­sen­vis av for­slag til ver­di­ge vin­ne­re kom­met inn. Nå star­ter vi med en ny run­de der vi hyller hver­dags­hel­te­ne og nok en gang forventer vi en strøm med gode forslag.

I går kl. 12:07