ANNONSØRINNHOLD

Eleonora (27) utvikler fremtidens teknologi

Eleonora Ntreska (27) startet på en Industrimaster hos Yara Porsgrunn i august dette året. Det har gitt mersmak.

- Jeg tar nå del i arbeidet med å digitalisere bedriften, slik at vi skal stå bedre rustet for fremtiden, sier Eleonora Ntreska.

Hun tar en master innen industriell IT og automasjon ved universitetet i Sørøst-Norge. Halvparten av tiden er hun student, og resten av tiden jobber hun hos Yara.
Der skal hun være i tre år.

- Det er spennende å erfare hvordan teknologien utvikler seg, og hvordan det påvirker dagens arbeidsplass. Industrien tar stadig i bruk ny teknologi, og det er interessant å være en del av denne utviklingen. Alle som jobber her, har veldig ulik kompetanse. Det gjør at når vi setter oss sammen, finner vi helt nye måter å optimalisere arbeidsflyten på, sier Eleonora.

Balansen mellom teori og praksis

Kombinasjonen mellom utdanning og jobb er det som tiltrakk Eleonora i første omgang. Det gjør at hun føler seg best mulig rustet til arbeidslivet etter studiene.

- Industrimasteren gir meg rom for å både lære teorien, men også praktisk erfaring gjennom jobben i Yara, sier Eleonora.

Hun har bakgrunn som ingeniør innen informatikk og automatisering. I tillegg har hun en praktisk pedagogisk utdanning.

- Jeg bruker min kunnskap, samt tidligere arbeidserfaring til å kartlegge og forbedre den digitale kompetansen i bedriften.

Arbeidet jeg gjør hjelper de ansatte med å få en mer effektiv arbeidshverdag, og det støtter opp under bedriftens overordnede mål.

Det oppleves i tillegg som meningsfullt å jobbe i Yara på flere nivåer. Misjonen til Yara er å sørge for at verdens befolkning har mat på bordet, og at dette skal gjøres på en ansvarlig og bærekraftig måte. Jeg er veldig glad for å ta del i det, sier hun.

Mangfold og kompetanse

Yara har et ytterligere behov for påfyll av teknologikompetanse i fremtiden. Riktig valg av teknologi og digitale verktøy er viktig for å optimalisere og effektivisere prosesser, samt redusere miljøbelastning. Dette må til for å oppnå en mer bærekraftig landbasert industri.

Merete Østby, leder for digitalavdelingen i Yara Porsgrunn, er opptatt av at de trenger flere jenter blant de ansatte. Det er bra for både bedriften og for samfunnet.

- Vi ser det er en økende trend at jenter søker seg til teknologifag, men vi ønsker oss enda flere. Mangfold, både når det gjelder kjønn, alder og bakgrunn, er verdiskapende for bedriften. Gjennom ulikheter vokser kunnskap. Vi trenger ulike perspektiver og fremgangsmåter for å finne gode løsninger og utnytte fremtidens teknologi, sier Østby.

Hard hat, High-visibility clothing, Helmet, Sky, Smile, Workwear, Plant, Asphalt, Goggles, Headgear

Yara ble i år nominert på topp ti listen over de mest likestilte bedriftene i verden, i en undersøkelse fra Equileap. Noen av kriteriene i denne undersøkelsen går ut på kjønnsbalanse i ledelse og administrasjon, lønnsforskjeller, balanse mellom jobb og privatliv og likestillingsfremmende tiltak. Jorid Bøe, leder for kontinuerlig forbedring, er stolt av bedriftens fokus på et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

- Den tradisjonelle industriarbeidsplassen er i endring. Vi står ovenfor en stor digital transformasjon, samtidig som vi beveger oss fra å være svært mannsdominert til å bli mer balansert. Vi har jenter i prosessindustrien, men det trengs flere.

Eleonora Ntreska er glad for muligheten til å ta industrimaster hos Yara. Hun opplever at Yara er en attraktiv arbeidsgiver blant nyutdannede og studenter, hun skryter av samarbeidet mellom bedriften og universitetet.

- Yara tilbyr interessante og fremtidsrettede arbeidsoppgaver. Jeg får muligheten til karriereutvikling og de gir meg fleksibilitet til å påvirke egen arbeidshverdag. Det betyr mye for meg, slik at jeg på en god måte kan kombinere studier og jobb.

Yara har en Buddy-ordning som knytter erfarne medarbeidere som Jorid Bøe med nyansatte som Eleonora Ntreska. Det gir dem muligheten til å dele kunnskap, samt støtte nyansatte og studenter.

- Å ha Jorid som Buddy har vært veldig fint. Hun hjelper meg med å tilpasse meg her og vi lærer mye fra hverandre. Det har gjort at jeg har kommet raskt inn i miljøet, og jeg tror også det gjør at jeg lærer bedre, forklarer Ntreska.

Hun anbefaler flere jenter å gå inn i teknologibransjen.

- Det er gode arbeidsvilkår, spennende oppgaver og ikke minst får vi påvirke fremtiden, avslutter hun.

Om innholdsmarkedsføring

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av innholdsprodusenter i mediehusets annonseavdeling.

Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Annonsørinnhold skal merkes tydelig, så leseren kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert i samarbeid med en annonsør.

© Copyright Polaris Media