Forrige gang denne boligen ble solgt, var i 1997. Så mye har den steget i verdi.