Rekkehuset på Gulset har steget 725.000 kroner i verdi på fire år

foto