Kjøperen la 50.000 kroner på bordet for på Neslandsvatn

foto