Røyvegen 153 har blitt solgt for 1.950.000 kroner.