Boligen stormer inn på topplisten i Bamble kommune siste måneden