Kjøperen la 3.300.000 kroner på bordet for denne leiligheten i Sannidal