Plassane 2B har skiftet eier. Her er prisen.

foto