Rognåkervegen 1 har skiftet eiere. Her er prisen.

foto