Boligen i Kjellemojordet er akkurat solgt – dette ble prisen