Denne boligen ble solgt for nesten åtte millioner kroner