Kjøperen la 5.350.000 kroner på bordet for bolig i Porsgrunn kommune