Kjøperen la 3.450.000 kroner på bordet for bolig i Porsgrunn kommune