Kjøperen la 4.600.000 kroner på bordet for bolig i Porsgrunn kommune