Denne Lunde-boligen gikk for nesten fire millioner kroner