Kjøperen la 2.950.000 kroner på bordet for bolig i Porsgrunn kommune